Pakkhuset

 

 

 

For å leige Pakkhuset, kontakt Bitta Brandal (mobil 91612619) eller Åshild Brandal Berge (mobil 90104086).

 

Litt om historia til Nyheim - Pakkhuset i Brandal

 

Pakkhuset er sett i stand med stor dugnadinnsats, og støtte frå mange gode krefter.
For at huset skal vere til glede for bebuarane i Brandal og dei som leiger huset er vi avhengige av at leigetakarane fyljer dei enkle reglane som gjeld for huset.

 

Denne sida er ikkje oppdatert med prisar, vi jobbar med ny side. Leigeprisen er følgande:

 • Barneselskap ( 0 – 12 år) xxx kr
 • Ungdomselskap ( 13 – 18 år) xxx kr
 • Voksenselskap, konfirmasjon, bryllaup og lignende xxx kr.

Leiga og eit depositum på xxx kr skal betalast ved henting av nøkkel. Depositum blir tilbakebetalt ved tilbakelevering av nøkkel.

 

 • All tobakksrøyking skal vere ute i friluft.
 • Bruk av levande lys må gå føre seg med stor varsemd, av branntryggleiken.
 • Minst ein vaksen person er ansvarlig for orden og tryggleik under arrangementet.
 • Bilkøyring til og frå må reduserast til eit minimum.
 • Tenk på naboane og unngå bråk på uteområdet.
 • Festen skal avsluttast seinast kl 01:00. Då skal det vere ro, både inne i lokalet og utendørs.
 • Når festen er over skal lokalet ryddast og alle stearinlys etc må vere sløkte. Flasker og liknande skal ikkje stå på benken eller borda.
 • Seinast dagen etter festen skal lokalet vaskast og settast i stand. Dette gjeld også uteområdet.
 • Eventuelle skadar på inventar eller lokalet må erstattast.
 • Avfall frå festen må leigetakar ta med heim.

Vi vonar de får eit trivelig opphald på Pakkhuset, og ynskjer lykke til.

 

Brandal, april 2009

 

Husstyret